Công nghệ môi trường

Cùng với sự phát triển xã hội, tốc độ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nhanh chóng của nước ta làm cho đời sống vật chất ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên bên cạnh với sự phát triển nhanh chóng đó đã nảy sinh những vấn ô nhiễm môi trường nghiêm trọng (Đất, nước,không khí….), gây ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, đe dọa sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Các dự án đã và đang thực hiện:

  • Thiết kế - Thi công lắp đặt – Vận hành - Chuyển giao công nghệ cho Hệ thống xử lý nước thải của Công ty CP Gạch men Ý Mỹ, công suất 120m3/ngày.
  • Thiết kế - Thi công lắp đặt – Vận hành – Chuyển giao công nghệ Hệ thống xử lý nước thải Công ty CP gốm xứ Giang Tây, công suất 150m3/ngđ.
  • Thiết kế - Thi công lắp đặt – Vận hành – Chuyển giao công nghệ Hệ thống xử lý nước thải Công ty liên doanh khách sạn Victoria Cần Thơ, công suất 150m3/ngđ.
  • Dự án “Xử lý triệt để ô nhiễm môi trường bãi rác Kênh 4, phường Núi Sam, thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang, năm 2011.
  • Dự án “Nâng cấp, cải tạo bãi rác tập trung huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre”, năm 2012.
  • Dự án “Nâng cấp, cải tạo bãi rác ấp Bình Hòa, thị trấn Bình Đại, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre”, năm 2012.
  • Dự án “Xử lý triệt để ô nhiễm môi trường bãi rác ấp Base, xã Lương Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh”, năm 2012.
  • Dự án “Xử lý triệt để, khắc phục ô nhiễm môi trường cho trại tạm giam Công an tỉnh An Giang”, năm 2012.
  • Xây dựng, lắp đặt, chuyển giao công nghệ cho trạm xử lý nước thải nhà máy chế biến cao su số 5, công ty 732, binh đoàn 15 tại huyện Ngọc Hồi, Kon Tum, công suất 500m3/ngđ.