Sản phẩm và thiết bị

Phòng thiết bị, Công ty TNHH Công nghệ Môi trường Trần Nguyễn, chuyên cung cấp các loại thiết bị môi trường, lắp đặt các hệ thống tự động quan trắc môi trường, cung cấp các loại bồn, mái che…của các hãng như: Horiba, Graywoft, EDC, Hach, Memmert, Orbeco, Wildco, Harshaw, CST, …

Các hợp đồng cung cấp thiết bị môi trường đã và đang thực hiện:

 • Hợp đồng số 01/2009/LDTN-PL ký với Cty CP Thiết bị Sài Gòn về việc cung cấp trang thiết bị phòng thí nghiệm.
 • Hợp đồng số 18/2009/HĐKT ký với Sở Tài Nguyên Môi Trường Tỉnh Cà Mau về việc cung cấp thiết bị quan trắc và phòng thí nghiệm.
 • Hợp đồng số 14/TN-HĐ ký với Phòng Cảnh sát Môi trường Tp.HCM về việc cung cấp thiết bị hóa chất.
 • Hợp đồng số 2211/TN-PL  ký với CTY CP Tư Vấn CN & Thiết Bị Môi Trường Phan Lê về việc cung cấp thiết bị quan trắc và phòng thí nghiệm.
 • Hợp đồng số 07/09/HĐMB ký với Trung tâm Quan Trắc Tài Nguyên và Môi trường Khánh Hòa về việc cung cấp thiết bị quan trắc và phòng thí nghiệm.
 • Hợp đồng số 08/09/HĐMB của Trung tâm Quan Trắc Tài Nguyên và Môi trường Khánh Hòa về việc cung cấp thiết bị quan trắc và phòng thí nghiệm.
 • Hợp đồng số 09/09/HĐMB ký với Trung tâm Quan Trắc Tài Nguyên và Môi trường Khánh Hòa về việc cung cấp thiết bị quan trắc và phòng thí nghiệm.
 • Hợp đồng số 126/HĐKT-MTDL ký với Sở Tài Nguyên Môi Trường Tỉnh Đăk Lăk về việc cung cấp thiết bị quan trắc và phòng thí nghiệm thuộc dự án “Trạm vùng tác động Tây Nguyên”.
 • Hợp đồng số 2212/TN-PL  ký với CTY CP Tư Vấn CN & Thiết Bị Môi Trường Phan Lê về cung cấp thiết bị quan trắc và phòng thí nghiệm.
 • Hợp đồng số 11/TN-HĐ  ký với CTY CP Thiết Bị Sài Gòn cung cấp thiết bị quan trắc và phòng thí nghiệm.
 • Hợp đồng số 28/HĐKT-TN ký với Cty CP thiết bị và dịch vụ Bình An về việc cung cấp máy Toàn Đạc Topcon Nhật.
 • Hợp đồng số 01/HĐMB-TTQTMT ký với Trung tâm Quan Trắc Tài Nguyên và Môi trường Bình Thuận cung cấp thiết bị quan trắc và phòng thí nghiệm
 • Hợp đồng số 310/HĐKT/TN-PL ký với CTY CP Tư Vấn CN & Thiết Bị Môi Trường Phan Lê về việc cung cấp thiết bị.
 • Hợp đồng số 060/10/HĐTB ký với CTY CP Tư Vấn CN & Thiết Bị Môi Trường Phan Lê về việc cung cấp thiết bị.
 • Hợp đồng số 211110/HĐMB ký với Trung tâm quan trắc Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa về việc cung cấp thiết bị.
 • Hợp đồng số 26/HĐKT-MTDL ký với Sở Tài Nguyên Môi Trường Tỉnh Đăk Lăk về việc cung cấp thiết bị dự án Trạm vùng tác động Tây Nguyên.
 • Hợp đồng số 065/10/HĐMB ký với Cty CP Thiết bị Sài Gòn về việc cung cấp thiết bị.
 • Hợp đồng số 2604/2011/HĐKT/PL-TN ký với CTY CP Tư Vấn CN & Thiết Bị Môi Trường Phan Lê về việc cung cấp thiết bị.
 • Hợp đồng số 2102/2011/HĐKT/PL-TN ký với CTY CP Tư Vấn CN & Thiết Bị Môi Trường Phan Lê về việc cung cấp thiết bị.
 • Hợp đồng số 11.Contract/2011 ký với Cty TNHH Panko Vina về việc cung cấp thiết bị.
 • Hợp đồng số 15/HĐKT ký với Sở Tài Nguyên Môi Trường Tỉnh Khánh Hòa về việc cung cấp trang thiết bị quan trắc môi trường.
 • Hợp đồng số 009/11/HĐMB ký với Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất Quận 12 về việc cung cấp thiết bị.
 • Hợp đồng số 011/11/HĐMB ký với Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất Quận 12 về việc cung cấp thiết bị.
 • Hợp đồng số 102011/HĐMB/TN-PL ký với CTY CP Tư Vấn CN & Thiết Bị Môi Trường Phan Lê về việc cung cấp thiết bị.
 • Hợp đồng số 013/11/HĐMB ký với Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất Quận 12 về việc cung cấp thiết bị.
 • Hợp đồng số 014/11/HĐMB ký với Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất Quận 12 về việc cung cấp thiết bị.
 • Hợp đồng số 031/HĐKT-MTDL ký với Sở Khoa học và Công nghệt tỉnh Bình Dương về việc cung cấp thiết bị phục vụ đo liều bức xạ cá nhân và phân tích mẫu phóng xạ thuộc dự án Đầu tư bổ sung trang thiết bị cho Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tỉnh Bình Dương.
 • Hợp đồng số 20/HĐKT/PL-TN ký với CTY CP Tư Vấn CN & Thiết Bị Môi Trường Phan Lê về việc cung cấp Máy quan phở hấp thụ nguyên tử AAS.
 • Hợp đồng số 11/HĐKT ký với Sở Tài Nguyên Môi Trường Tỉnh Đăk Lăk về việc cung cấp thiết bị, hóa chất phân tích mẫu môi trường.
 • Hợp đồng số 018/12/HĐMB ký với Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất Quận 12 về việc cung cấp thiết bị.
 • Hợp đồng số 284/HĐ-VPCTr ký với Văn phòng chương trình mục tiêu Quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Bến Tre về việc cung cấp thiết bị cho gói thầu Mua sắm thiết bị quan trắc môi trường và khí tượng thủy văn thuộc dự án Tăng cường năng lực quan trắc môi trường và khí tượng thủy văn.