Thông tin hoạt động
Hội nghị Đánh giá tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với Biến đổi khí hậu tỉnh Bến Tre Hội nghị Đánh giá tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với Biến đổi khí hậu tỉnh Bến Tre

Ngày 14 tháng 03 năm 2014, Công ty Trần Nguyễn – đơn vị tư vấn thực hiện dự án “Đánh giá tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với Biến đổi khí hậu tỉnh Bến Tre giai đoạn 2010 – 2012” báo cáo kết quả dự án. Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi hội nghị:

Giao lưu bóng đá với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai Giao lưu bóng đá với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai

Công ty Trần Nguyễn tổ chức hoạt động giao lưu bóng đá với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai

1